AG九游会国际

年處理1.5萬噸廢舊鉛酸蓄電池

                                            年處理1.5萬噸廢舊鉛酸蓄電池   公司經濟技術指標簡介
 
1、 主要經濟技術指標

序號 名稱 指標
1 設計產能(規模) 年處理1.5萬噸廢舊鉛酸蓄電池鉛回收項
2 總投資(萬元)  
3 占地麵積(畝) 10
4 定員(人) 30
5 投資回報周期(年) 0.5
6 原材料 廢舊電池
7 產出的產品 還原鉛
8 產品用途 鉛酸蓄電池鉛回收


2. 項目工藝流程圖